A MILUMIL®/NUTRIKLUB nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

"Nutriklub Maci ajándékba az 100. regisztrálónak"

1. A promóció szervezője

A „Nutriklub maci ajándékba az 100. regisztrálónak” nyereményjáték (a továbbiakban: „promóció”) szervezője a Numil Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.), a továbbiakban: “Szervező”).

2. A promócióban részt vevő személyek

A promócióban részt vehet minden, magyar állampolgársággal és Magyarországi állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy, aki a regisztráció pillanatában három éven aluli gyermek édesanyja vagy édesapja, vagy éppen gyermeket vár (továbbiakban: Törvényes Képviselő), kivéve a Numil Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, az akció szervezésében vagy lebonyolításában részt vevő gazdálkodó szervezeteket, ügynökségeket (Dialogue Creatives Kft., Mesh Network Kft.), ezek munkatársait, és ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

3. A promóció időtartama

A promóció 2016. május 9-én 00:00-kor kezdődik és visszavonásig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel módja

A nyereményjáték lényege, hogy a nutriklub.hu oldalon regisztráló, 2. pontban meghatározott résztvevők közül minden 100. érvényes pályázat nyereményre jogosult.

A játékban mindazok részt vesznek, akik a promóció időtartama alatt érvényesen regisztrálnak a www.nutriklub.hu weboldalon. Érvényes regisztrációnak az a regisztráció tekinthető, ahol megadásra kerül valamely Törvényes Képviselő e-mail címe, valamint a gyermek tényleges vagy várható születési időpontja.

5. Érvényes pályázatok meghatározása

Érvényes pályázatnak minősül minden olyan regisztráció, amely a regisztráció pillanatában 3 éven aluli gyermek törvényes gondviselője vagy várandós édesanya helyez el az oldalon, aki állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

6. Nyerési mód, garantált ajándék

A nyereményjáték során minden 100. regisztráló, aki egyéb tekintetben megfelel a 4. és 5. pontban rögzített feltételeknek, az garantált ajándékra jogosult. A garantált ajándék 1 db Nutriklub Maci.

Sorsolás minden hónapban, a lezárt hónapot követő 10 munkanapon belül történik.

A garantált nyeremények esetében minden egyes e-mail cím tulajdonosa csak egy ajándékra jogosult, ha egyébként gondviselője érvényes pályázatot küldött be. Amennyiben az 100. regisztráció beküldője a nyereményjáték időtartama alatt már nyert, ebben az esetben a következő regisztráció válik nyertessé és így tovább.

A garantált ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre, a nyereményjáték keretében egy évben legfeljebb 1000 maci kisorsolására kerül sor.

7. Nyeremények

Garantált ajándék valamennyi nyertes háztartás számára egy darab Nutriklub plüss jegesmedve a készlet (évente legfeljebb 1000 db) erejéig.

8. A nyertesek értesítése

A 6. pont alapján meghatározott nyerteseket a regisztrációkor megadott email címen értesíti a Szervező. A Szervező az értesítést a sorsolás időpontját követő 15 napon belül küldi meg, ahol a nyertes lakcímét és telefonszámát elkéri a kézbesítés miatt.

Amennyiben a nyertes e-mail címe érvénytelen, vagy a Szervezőnek a nyertességről szóló, e-mail üzenetben történő értesítésére 10 munkanapon belül nem válaszol; továbbá egyéb módon bizonyíthatóan kézbesíthetetlen számára az értesítő elektronikus levél vagy nem felel meg a közzétett részvételi feltételeknek, a nyertes már nem jogosult a nyereményre.

Amennyiben a résztvevő illetve a Nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintettet a nyereményjátékból kizárhatja. A Nyertes kizárása esetén a Szervező nem jogosult újabb pótnyertest sorsolni.

9. Nyeremények átadása:

A garantált nyereményeket a Szervező futárral juttatja el a nyertesek számára csak és kizárólag magyarországi kézbesítési címre a havi sorsolást követő 90 napon belül.

A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A Szervező által megbízott futárszolgálat egy alkalommal kísérli meg a küldemény kézbesítését, amennyiben a nyeremény kézbesítése nem sikeres akkor a nyertesnek előzetes egyeztetés után személyesen van lehetősége átvenni nyereményét a nyereményigény elévüléséig (sorsolást követő 6 hónap után a nyereményre már nem jogosult a nyertes) a Szervező telephelyén (1134 Budapest, Váci út 35. )

A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a kézbesítési szolgáltatásokból fakadó hibákért vagy esetleges nem teljesítésért.

A nyeremények pénzre nem válthatóak.

A Szervező a garantált nyeremények nyerteseinek névsorát az adott hónap utolsó napját követő 30 napon belül a www.nutriklub.hu weboldalon hozza A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő gondviselők neve, lakcíme (csak a településnév megjelölésével) jelenik meg. Amennyiben a pályázat csupán e-mail címet tartalmaz (figyelembe véve, hogy ez személyes adat, a nyertes e-mail címe nem kerül megjelenítésre).

10. Adó

A Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után a személyi jövedelemadót.

11. Adatkezelés

A nyereményjátékban részt vevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Tudomásul veszik, hogy a Szervező a személyes adatok feldolgozására a Dialogue Creatives Kft-t. És a Mesh Network Kft-t, mint adattovábbítás címzettjét veszi igénybe. A Mesh Network Kft részér a nyertes neve, lakcíme és telefonszáma kerül átadásra.

A nyereményjátékban részt vevők adatainak kezelése az adatvédelmi törvények szerinti módon és feltételekkel történik. A tanacsadas@nutriklub.hu e-mail címen vagy Numil Kft-marketing osztály, 1399 Budapest, Pf.: 680. postai címen bármikor kérhetik adataik helyesbítését, kiegészítését és megtilthatják a további adatkezelést.

Adatkezelési szám: NAIH-107325/2016.

12. Egyéb

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező, illetve a promóció szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a promóciót kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a promóciót bármikor visszavonni. A Szervező a promócióval kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen www.nutriklub.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos internetoldal címe: www.nutriklub.hu.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A nyertesek listáját az alábbi linken tesszük közzé:

https://www.nutriklub.hu/minden-100-regisztralo-nyer/